zo 1 september 2019

Kerkdienst 01 september 2019

Tijdstip: 
 10:00

Predikant: mevr. ds. B. van Litsenburg (Eindhoven)
Ouderling: dhr. P. Springer
Organist: mevr. A. v. Papendrecht
Collecte: Pl. Jeugdwerk
Kinderkerk: Geen PAKS

terug