Samen met anderen Samen met anderen

Samen met anderen

De Protestantse Gemeente Boxtel zoekt op diverse manieren de samenwerking met anderen. In de kerkdiensten worden regelmatig musici, koorzangers en lectoren verwelkomd, die voor die gelegenheid aan de dienst meewerken. De Kersttijd en de Paastijd bieden hiervoor vele gelegenheden. Projecten met beeldend kunstenaars brengen dialoog en inspiratie.
Met de Protestantse Gemeente Sint-Michielsgestel-Schijndel wordt samenwerking opgebouwd door de muziekdiensten en ook in de groep ‘Wandelen en bezinnen.’
Al twee eeuwen zijn de Sint Petruskerk en de Protestantse Kerk naaste buren. Met de Heilig Hartparochie zijn goede contacten: er zijn ontmoetingen tijdens de vredesweek in september, tijdens een vastenmaaltijd of rondom een herbergviering.
Via het Interreligieus Platform wordt ook de dialoog gezocht met andere godsdiensten. En groepen kinderen van de basisscholen komen in de kerk voor een rondleiding en uitleg in het kader van  het project ‘Heilige Huisjes’.
De Stichting Projectkoor Boxtel verzorgt jaarlijks het traditionele Kerstconcert in de Sint Petruskerk. De repetities vinden plaats in de Protestantse Kerk en diverse gemeenteleden verlenen al sinds vele jaren hieraan hun medewerking.
De Wereldwinkel is in het verleden in een moeilijke fase ondersteund door een groep gemeenteleden. Nog steeds zijn diverse gemeenteleden vrijwilliger van de Wereldwinkel, samen met vele anderen. Zie verder bij 'Activiteiten'.

Voor concerten wordt een samenwerking opgebouwd in de werkgroep 'Klassiek in de kerken'.

Centrum Altro
Onze predikante Corrie Terlouw heeft een eigen praktijk, Centrum Altro, waar zij workshops geeft en beschikbaar is voor hulpverlening bij moeilijkheden in relatie en familie. Zie www.centrumaltro.nl
Centrum Altro 
Baandervrouwenlaan 259,      
5282 TP Boxtel,
telefoon: 06-10690569
e-mail:
 


 

terug