Tips voor geloven in de tijden van het Corona-virus Tips voor geloven in de tijden van het Corona-virus
In deze tijd waarin kerkdiensten en kerkelijke activiteiten vanwege de corona-maatregelen afgelast moeten worden, zijn er op het internet veel alternatieven te vinden. U vindt hier, als u verder klikt, enkele tips. 
lees meer »
 
Overdenking 29 maart 2020

Een mens bloeit op
Overdenking 29 maart 2020
lees meer »
 
Klokken van troost en hoop Klokken van troost en hoop
Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, roept de Raad van Kerken in Nederland op om de woensdagen van 19:00 tot 19:15 de kerkklokken te luiden. Onze kerk doet hier aan mee.  
lees meer »
 
Geen kerkdiensten en geen activiteiten vanwege Corona-virus Geen kerkdiensten en geen activiteiten vanwege Corona-virus
De komende dagen annuleren we alle samenkomsten in en om onze kerk in verband met het Coronavirus. Dat is een ingrijpend besluit. Er moet veel gebeuren voordat we zoiets doen. We hebben dit gedaan, omdat we ons realiseren dat we juist als kerk een verantwoordelijkheid hebben in de maatschappij en zorg moeten dragen voor elkaar.  We geven hiermee gehoor aan de oproep van de Veiligheidsdiensten en het RIVM om een periode van sociale onthouding in acht te nemen. Die oproep is gedaan in het algemeen belang. Juist dat belang willen we ook als kerkgemeenschap dienen.
Daarom zijn er dus voorlopig geen activiteiten en dus ook geen kerkdiensten. We zullen u als kerkenraad op de hoogte houden van belangrijke veranderingen en besluiten.
 
We hopen op ieders begrip voor dit moeilijke maar o.i. verantwoorde besluit,
 
namens de kerkenraad van de Protestante Gemeente Boxtel ,
Margré Schoondermark, scriba 
lees meer »
 
Welkom

Welkom
U komt binnen bij de Protestantse Gemeente Boxtel.

Wie zijn wij?

Een actieve en bruisende kerkgemeenschap waar iets van uitgaat en waar mensen zich thuis voelen.  Een kerk die omziet naar mensen in nood, veraf en dichtbij. Dat willen we zijn.

De bijbel is de bron waaruit wij als gemeente putten. Van daaruit gaan we op zoek naar inspiratie en willen we voor elkaar een inspiratiebron zijn. Hoe verschillend gemeenteleden ook zijn, toch proberen we als gemeente een eenheid te vormen, zodat iedereen vanuit de eigen levenservaring een antwoord vindt op vragen die hem of haar bezig houden.
‘Vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping’ dat is de missie waarmee de kerk op pad is gestuurd in deze wereld. De christelijke kerk is een wereldkerk: het netwerk reikt tot in de verste uithoeken van de aarde. Ook de Protestantse Kerk Nederland en de Protestantse Gemeente Boxtel (PGB) maken deel uit van dat wereldwijde netwerk.
Onze gemeente bestaat uit ongeveer 600 leden in de kernen Boxtel, Lennisheuvel, Liempde en Esch. Het kerkblad Tertius komt bij zo’n 260 adressen. De kerkdiensten worden bezocht door gemiddeld 50 personen, bij feestelijke gelegenheden kunnen er 100 kerkgangers zijn.
Predikant van de gemeente is mw. ds Corrie Terlouw, zie ‘Predikant’.
De kerkenraad geeft leiding aan de gemeente. Er zijn vele werkgroepen en commissies, die samen de gemeente vorm geven. Bezoek van de kerk is op verschillende manieren mogelijk. Er is een actieve werkgroep Zending, Werelddiakonaat en Ontwikkelingssamenwerking, die al jaren aan de weg timmert. Hoe dat allemaal werkt is beschreven bij ‘Onze commissies’.
lees meer »