Bijzondere diensten Bijzondere diensten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Bijzondere diensten

In vele kerkdiensten valt iets bijzonders te beleven, in die zin is er geen dienst ‘gewoon’.
Opvallende gebeurtenissen kunnen aanleiding zijn tot een klein feestje, zoals:
  • installeren van zonnepanelen
  • in gebruik nemen van de website
  • kinderen die overstappen naar de jongerengroep
  • startzondag: begin van een nieuw seizoen.
  • pinksterdienst
  • pinkster-/doopdienst 8 juni 2014, lees verder

De grote kerkelijke feesten – Kerstmis en Pasen - zijn voor veel mensen bijzonder en bekend. Dan is het gemakkelijker om over de drempel te komen.

Gemakkelijk binnenkomen kan ook bij een gelegenheid, als er iets bijzonders te doen is.

Voor alle overige diensten verwijzen wij u naar het rooster op de pagina kerkdiensten.

Hieronder vindt u ook nog enkele voorbeelden.

U bent van harte welkom!


Cantorijdiensten

De cantorij van de protestantse gemeente zingt ongeveer vier maal per jaar in de eredienst. Dit kan zijn tijdens de kerstmorgendienst, of op witte donderdag. In het najaar van 2011 zong de cantorij ook in een doopdienst.

Al eerder gehoord:
In november 2009 en in maart 2012 werd uitgevoerd een cantate van Henry Purcell, ‘Rejoice in the Lord’.

Op zondag 12 oktober 2014 heeft de Cantorij het tienjarig jubileum gevierd.
In januari 2015 starten de repetities voor het Paasoratorium "Als de Graankorrel sterft".

 


Koorprojecten en muziekdienst

In korte tijd repeteert een gelegenheidskoor de liederen, twee vrijdagavonden en een zaterdag. De muziek ademt de eigen sfeer van musical, rock, gospel of wereldmuziek. In twee kerkdiensten worden de songs gezongen: in Boxtel en in Sint-Michielsgestel. Jongeren zijn van harte welkom, ook mensen die de protestantse gemeente niet kennen, maar wel kunnen zingen!

Al eerder gehoord:
Musical Rent, o.l.v. Ferdinand Beuse (dir.) en Nico Bulter (piano), 20 en 27 februari 2011
Musical Joseph, o.l.v. Dirk Struycken (dir.) en Ko Suurmond (piano), 1 februari 2009
Gospeldienst, o.l.v .Dirk Struycken (dir.) en Ko Suurmond (piano), 17 februari 2008
Gospeldienst, o.l.v. Ferdinand Beuse en Nico Bulter, opnames van 4 november 2012
Muziekdienst m.m.v. Gioia Strijkkwartet op 9 november 2014

Zie verder: activiteiten
Opgave en informatie:
Gerda Fraanje, e-mail:


Kunstprojecten Stille Week

Overtocht – Expositie en kerkdienst in de Stille Week 2011.
Beeldend kunstenaar Carla Bogaard en harpiste Anke Nagtzaam werkten mee aan de dienst van Goede Vrijdag, geleid door Corrie Terlouw.

De Tien Woorden – Kaartenproject van beeldend kunstenaar Jeltje Hoogenkamp, 2010. Een strijkkwartet o.l.v. Laurens Felix verleende medewerking aan de dienst van Goede Vrijdag  met de uitvoering van ‘Die sieben letzte Worte unseres Erlösers am Kreuze’ van Joseph Haydn.


Bruiloft van Kana

Een uniek project was het evenement ‘Bruiloft van Kana in Boxtel’. Een installatie van beeldend kunstenaar Monique Broekman en dichter Victor Vroomkoning, in het kader van het regionale project ‘Zinnen Beelden Vier Momenten’. Beide kunstenaars verleenden hun medewerking aan de dienst op 10 januari 2010.

 

 

 

 

 

terug