PAKS

PAKS

Voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd organiseren we elke zondag Kinderkerk PAKS. ‘Paks’ betekent niet alleen ‘vrede’, maar ook ‘protestant, … alle kinderen samen’. Daarmee bedoelen we dat de kinderkerk niet alleen bestemd is voor de (klein-)kinderen van gemeenteleden, maar dat ook gastkinderen van harte welkom zijn.

 Op de 1e en 3e zondag zijn de kinderen een deel van de kerkdienst in de Schakel voor hun eigen kinderdienst, terwijl zij op de 2e en 4e zondag de hele kerkdienst ‘achter’ zijn. Elke keer wordt er onder begeleiding van een leidster (en met hulp van de methode ‘Kind op Zondag’) een bijbelverhaal verteld, er wordt gezongen en gebeden, we kletsen en doen spelletjes met elkaar en heel vaak is er reden voor een feestje!

Maar we zijn ook regelmatig ‘voor in de kerk’ te vinden. Niet alleen op de 1e en 3e zondag een deel van de dienst (er wordt dan ook altijd een speciaal kinderlied gezongen en de leiding van Paks vertelt waar het tijdens de kinderdienst over zal gaan), maar ook tijdens veel bijzondere diensten. Zo leveren de kinderen van Paks een bijdrage aan de Startzondag, de Paas- en Pinksterdienst, wordt er jaarlijks een speciaal Kinderkerstfeest georganiseerd en proberen wij elk jaar een speciale Kinderwoorddienst voor te bereiden.

Ook verzorgt PAKS in samenwerking met de dominee en andere hulpvaardige gemeenteleden eens in de 2 jaar een kort catecheseproject. De kinderen komen dan 2 à 3 keer aan het einde van de middag bij elkaar om te werken naar aanleiding van een bepaald thema (bijvoorbeeld ‘Bidden’ en ‘Samen delen’). Daarbij is het extra gezellig om niet alleen inhoudelijk bezig te zijn, maar ook met elkaar te eten!

Tenslotte trakteren we de kinderen elk jaar op een uitstapje, de zogenaamde Buitendag. De ene keer gaan we naar een kindervoorstelling, we gaan met z’n allen naar een pannenkoekboerderij of … we gaan de hele middag spelen in een leuke speeltuin en sluiten af met een frietje. Pret verzekerd!

Wij zijn altijd op zoek naar kinderen die met ons mee willen doen, dus …’Wees welkom!’
         
Indien u met een grote groep de kinderkerk wilt bezoeken is het fijn om vantevoren een berichtje te sturen naar .


Info: Anke Nagtzaam, e-mail:
 

Info PAKS 2017            

 
Datum Leiding Soort PAKS Lezen

Uitleg
24-9-2017 Anke Nagtzaam Lange PAKS   Matt. 6:24-34 ‘Waar maak je je zorgen om?’ "Maak je je zorgen om geld, om spullen, kleren en eten? Of maak je je zorgen om het koninkrijk van God? Dat zijn niet alleen twee verschillende dingen, ze kunnen zelfs tegenover elkaar komen te staan. Maak je liever zorgen om het koninkrijk, houdt Jezus de mensen voor. Dan komt de rest vanzelf wel."
1-10-2017 Henrike van Ruremonde Korte PAKS Luc 7:11-16 ‘Huil niet meer’ "Jezus gaat op weg naar Naïn waar juist op dat moment een dode jongen wordt uitgedragen. Zijn moeder loopt achter de baar. Het verdriet van de moeder is een verdriet van alle eeuwen. Over dat verdriet gaat dit verhaal. En over het geloof in een God die mensen troost. In de kerk vieren we dat het leven nooit ophoudt. Dat heeft Jezus laten zien met dit verhaal."
8-10-2017 Anke Nagtzaam Lange PAKS Luc. 14:1-11 ‘De beste plaats’ "Wanneer je wordt uitgenodigd, bijvoorbeeld voor een bruiloft, moet je niet meteen op de beste plaats gaan zitten. Je loopt kans alsnog weggestuurd te worden, wanneer er iemand binnenkomt die meer recht heeft op een goede plaats. Beter is het om jezelf klein te maken; wie weet ben jij de laatste die de eerste wordt."
15-10-2017   Geen PAKS    
22-10-2017   Geen PAKS    
29-10-2017 Henrike van Ruremonde Korte PAKS Matt. 22:1-14 ‘Kom maar!’ "Het koninkrijk van de hemel lijkt op een bruiloftsfeest dat de koning geeft voor zijn zoon. Er zijn mensen uitgenodigd die niet komen. Sommigen reageren zelfs woedend op de uitnodiging. Uiteindelijk worden mensen van de straat uitgenodigd. Waarom is het zo moeilijk gehoor te geven?"
5-11-2017 Henrike van Ruremonde Korte PAKS Joh. 4:46-54 ‘Ga met me mee!’ "Een man vraagt aan Jezus: ‘Heer, ga toch mee, voordat mijn kind sterft.’ Jezus gaat niet met hem mee en zegt: ‘Jullie geloven alleen als jullie wonderen meemaken!’ Maar de vader maakt duidelijk waarom hij om dit wonder vraagt: niet omdat hij dat nodig heeft voor zijn geloof, maar vanwege zijn zoon. Jezus stuurt de man weg met de boodschap dat zijn zoon leeft. "
12-11-2017 Anke Nagtzaam Lange PAKS 1 Tessalonicenzen 4:13-18 ‘Een brief die hoop geeft’ "De mensen in Tessalonica hebben gehoord over Jezus. Ze geloven dat hij de Zoon van God is. Maar wat betekent dat precies? De apostel Paulus schrijft hun een brief waarin hij dingen uitlegt. De brieflezing biedt meer aanknopingspunten dan Matteüs 24:15-28 over de verwoestende gruwel en mensen die moeten vluchten. Vandaar deze keuze. "
19-11-2017 Henrike van Ruremonde Korte PAKS Matt. 25:31-46 ‘God ziet het verschil’ "De wereld gaat altijd maar door en daar kun jij niets aan veranderen. Armoede, honger, verdriet; je doet er niets aan, toch? In de lezing van vandaag vertelt Jezus dat God het verschil ziet. Hij ziet het verschil tussen mensen die voor een ander zorgen en mensen die dat niet doen. ‘Ik was het’, zegt Jezus. ‘Ik was degene die jij wel of juist niet geholpen hebt.’ "
26-11-2017 Anke Nagtzaam Lange PAKS Matt. 25:1-13 ‘Vol verwachting’ "Tien meisjes wachten de bruidegom op. Vijf wijze en vijf dwaze meisjes, ze hebben wel lampen meegenomen maar geen extra olie… Wees waakzaam. Het gaat om waakzaamheid voor de komst van de Heer; je weet niet op welke dag en op welk tijdstip hij komt. Maar als hij komt, zul je klaar staan en deelnemen aan het feest. Dit wil je niet missen! "

terug